1. ข้อมูลการศึกษา , ข้อมูลส่วนตัว , ข้อมูลการทำงาน

- คณะ หลักสูตร สาขา รุ่น / ชื่อ-สกุล / ประวัติเปลี่ยนชื่อ / ข้อมูลสถานที่ทำงานเบื้องต้น


QR Code Scan : Register Account

หมายเหตุ

- กรุณาเลือกข้อมูลทีละช่อง ตั้งแต่ 1.1 - 1.2 ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้

- สำหรับบนอุปกรณ์ Smartphone ในช่อง Select Box อาจเกิดความผิดพลาดบ้าง ตามความเร็ว Internet ณ เวลานั้นๆ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น กรณีถ้าเลือกแล้วไม่มีข้อมูลให้ปิดกล่อง Select Box และเปิดขึ้นซ้ำจะพบข้อมูล เช่น เปิดตัวเลือกที่ 1.2 แล้วไม่พบ ให้กดตัวเลือกที่ 1.2 ซ้ำอีกครั้ง

- โปรแกรมนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา หากเกิดความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วยครับ

ข้อมูลการศึกษา , ข้อมูลส่วนตัว , ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล - กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลไม่ต้องกรอก
ชื่อ นามสกุล


สำหรับการกรอก Username Password ที่ต้องใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไป

- ช่อง Username ที่กรอกได้และสามารถผสมกันได้ คือ ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ ตัวพิมพ์เล็ก , ตัวเลข 0-9 , สัญลักษณ์ _ . @ ห้ามเว้นวรรค