ใบสมัครลงทะเบียน

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2566
วันที 21-22 ธันวาคม 2566 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)
โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้
* ข้อมูลส่วนตัว
* ประเภทผู้รับสมัคร (กรุณาทำเครื่องหมาย ระบุ) กรณีได้รับมอบอำนาจจากอาจารย์พิเศษทางคลินิกโปรดแนบไฟล์มอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดคลิก โหลดไฟล์!
* (กรุณาทำเครื่องหมาย ระบุกิจกรรมที่จะเข้าร่วม เลือก 1 เรื่อง)
           รับจำนวน 40 คน
           - อาจารย์พิเศษทางคลินิก (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
           - ศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัดทั่วไป (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
           วิทยากรโดยคณาจารย์กลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
           รับจำนวน 40 คน
           - อาจารย์พิเศษทางคลินิก (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
           - ศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัดทั่วไป (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
           วิทยากรโดยคณาจารย์กลุ่มระบบประสาทร่วมกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
           รับจำนวน 40 คน
           - อาจารย์พิเศษทางคลินิก (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
           - ศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัดทั่วไป (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
           วิทยากรโดยคณาจารย์กลุ่มระบบหายหายใจและไหลเวียนเลือดร่วมกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
* ประเภทเอกสารที่ต้องการ (กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)
* ประเภทอาหาร (กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)
* การแพ้อาหาร (กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)

* วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
          ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสำหรับศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัดทั่วไป 2,000 บาท

*Credit Card (service charge 4%)

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

อาจารย์วลีรัตน์ สันสี
         Email: waleerat@slc.ac.th โทร: 092-5989965


หากอาจารย์พิเศษทางคลินิกไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สามารถมอบสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมให้กับนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเดียวกันเข้าร่วมได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โหลดไฟล์!

ภายหลังการสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับใน inbox ขอให้ท่านลอง ตรวจสอบใน junk mail อีกครั้ง

หากท่านแนบหลักฐานการโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. ใบเสร็จรับเงินจะระบุวันที่ให้ในวันถัดไป

**กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดยืนยัน**
*การรับเข้าอบรมพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนและการชำระเงิน*
*หากลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบสถานะการสมัคร!!!