ใบสมัครลงทะเบียน

โครงการการบูรณาการกายวิภาคศาสตร์กับการนวดแบบผสมผสานในปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้
* ข้อมูลส่วนตัว
* ประเภทอาหาร (กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)
* การแพ้อาหาร (กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)
* (กรุณาทำเครื่องหมาย ระบุเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุม)
           (วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.)
           (ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมท่านละ 3,000 บาท จำนวน 40 คน)
* วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามและเอกสารเพิ่มเติม :

อาจารย์ชไมพร แสงนนท์
         Email: chamaiporn@slc.ac.th โทร: 097-0177945


ภายหลังการสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับใน inbox ขอให้ท่านลอง ตรวจสอบใน junk mail อีกครั้ง

หากท่านแนบหลักฐานการโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. ใบเสร็จรับเงินจะระบุวันที่ให้ในวันถัดไป

เอกสารรายละเอียดโครงการและกำหนดการ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด/ดูเอกสาร)

เอกสารจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด/ดูเอกสาร)

**กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดยืนยัน**
*การรับเข้าอบรมพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนและการชำระเงิน*