ใบสมัครลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Therapeutic Taping Approach in Perspective of Sport Biomechanic”
คณะกายภาพบำบัด ชั้น 2 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566


หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนตัว


คำนำหน้าชื่อ *
เลือกอื่นๆ โปรดระบุ*
ชื่อ*
นามสกุล*

ลักษณะงาน *
นักกายภาพบำบัด
ก.
แพทย์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อื่นๆ
...

ตำแหน่ง*
สถานที่ทำงาน*

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *

ถนน*
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *

จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
Email *

โทรศัพท์(ที่ทำงาน)*
โทรศัพท์(มือถือ/ที่บ้าน)*


ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (ชื่อ-ที่อยู่)


อื่นๆ โปรดระบุ*

ที่อยู่*

ประเภทอาหารกลางวัน


โปรดระบุประเภทอาหารกลางวัน *

อาหารทุกประเภท           อาหารมังสวิรัติ           อาหารมุสลิม           อาหารฮาลาล           อื่นๆ

ข้อมูลการแพ้อาหาร *

ไม่แพ้อาหาร           แพ้อาหาร

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


*** ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมท่านละ 3,500 บาท ***


ชำระเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 002-703957-7


กรุณาแนบเอกสารการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
1. อาจารย์ทศพร สุดใจ โทร 02-6755304-12 ต่อ 5203 หรือ 098-9482324 อีเมล์: tossaporn@slc.ac.th
2. นายจักรพันธุ์ จันธานี โทร 02-6755304-12 ต่อ 5204 หรือ 091-8035893 อีเมล์: jakkapan@slc.ac.th

“การลงทะเบียนสมบูรณ์ เมื่อมีการแนบเอกสารการชำระเงินที่ถูกต้อง”